Het Verzetsmonument in Nederland


Onze stichting wil met vrijwilligers het enige digitale Verzetsmonument in Nederland bouwen voor de verzetsdeelnemers uit de jaren 1940-1945 om hen een gezicht te geven is. De geschiedenis van het verzet uit De Tweede Wereldoorlog is een geschiedenis, die wij allen niet willen en kunnen vergeten. Het Nationale Digitale Verzetsmonument is een particulier initiatief, dat is opgestart door kinderen en kleinkinderen van verzetsdeelnemers. Wij streven er naar om een interactieve website te gaan bouwen. Hiervoor hebben wij bedrijven aangeschreven ons een eenmalige bijdrage te verstrekken om dit doel te bereiken. 

Er zijn na 68 jaar alleen plaatselijke diverse fysieke verzetsmonumenten in Nederland aanwezig waarvan het verhaal achter de mensen doorgaans niet tot uiting komt. Het Verzetsmonument biedt daar een on-line oplossing voor: Het digitaal Verzetsmonument blijft altijd beschikbaar en bewaarbaar en is life-time op het internet te lezen. De bezoekers kunnen gratis alle webpages van de verzetsdeelnemers bezoeken, deze zijn voor een ieder vrij toegankelijk en is een continu platform dat ook integraal verbindt.

In samenwerking met de nabestaanden zullen de levensverhalen en foto’s op de webpages worden samengesteld door journalistieke vrijwilligers, die tevens de familie beheerder bijgestaan. De stichting zal met vaste frequentie een elektronische nieuwsbrief versturen.

De aanleiding is dat we ervan overtuigd zijn dat de motivatie van de verzetsdeelnemers steeds uitgedragen moet worden als factor voor de handhaving van de democratie en het tegengaan van het opkomend racisme in Europa. Daarbij speelt vooral het levensverhaal over deze verzetsdeelnemers een belangrijke rol, waarin tevens melding wordt gemaakt wat hun motief indertijd was om mee te doen aan het verzet. In de toekomst zal onze website sterk bijdragen in het verstrekken van informatie aan de schoolgaande jeugd.amsterdam joodse dankbaarheid

Een samenwerking met andere verzetsorganisaties en verzetsmusea in Nederland en andere landen in Europa is dan ook voor de handliggend. Tevens zullen wij in de toekomst het Comité van Aanbeveling uitbreiden, dat op dit moment bestaat uit de burgemeester van Amsterdam mr. Eberhard van der Laan, Maurice de Hond, Prof. Dr. Alexander Rinnooy Kan en mevrouw Els Aschmoneit.

De website zal in de toekomst haar waarde als cultureel erfgoed ruimschoots verdienen en dient deze daarom blijvend onder de aandacht van vooral de schoolgaande jeugd via social media gebracht te worden.

Om in de toekomst de kosten te kunnen dekken zal de stichting landelijke collectes door vrijwilligers en scholieren (samenwerkingsverbanden met scholen aangaan) gaan houden. Daarnaast zullen wij ook fundraising activiteiten organiseren; het vragen van donaties aan nabestaanden: jaarlijks zullen wij een klein vast bedrag aan  donatie vragen van de familieleden. Vanaf 2016 starten we een programma om aan belangstellende, scholen en andere organisaties een verzetsstrijder te adopteren, waarbij hun naam op de webpage van de verzetsdeelnemer zal worden geplaatst.

Mocht u belangstelling hebben om als vrijwilliger mee te werken aan dit project dan vragen wij u het contactformulier naar ons toe te zenden, waarna wij contact met u zullen opnamen. 

ANBI

Sinds 29 mei 2015 heeft onze stichting een ANBI status. (Meer informatie bij Overige gegevens: de ANBI pdf file). 

Bedrijfsgegevens

Nationaal Digitaal Verzetsmonument

Sam van Houtenstraat 279 A

1067 JK  Amsterdam

Mobiel                 : +31 (0)6-57008394 
                              : +31 (0)6-58969964

Bedrijfsgegevens vervolg

Email                  : info@verzetsmonument.nl

Website              : www.verzetsmonument.nl

Bankrekening   : NL81INGB 0006 8485 08

KvK nummer     : 63413612

RSIN                    : 855225280

Overige gegevens

Algemene voorwaarden NDV

Privacy en Cookieregelement NDV

Disclaimer NDV

Anbi ( pdf )

Copyright © Verzetsmonument